Quốc tế Hồng Thái
Giới thiệu về chúng tôi
Thương hiệu công ty và triết
lý kinh doanh
Triển vọng tương lai
giấy chứng nhận
sản phẩm

Giới thiệu thiết bị

Thông tin mới nhất

Trụ sở nước ngoài

Vị trí công ty

Tư vấn trực tuyến    Tương lai chúng tôi sẽ nỗ lực thiết kế đầu khuôn 9 tầng và phát triển, chế tạo đầu khuôn chính xác, chất lượng cao, phù hợp những nhu cầu của khách hàng và cung cấp phục vụ các sản phẩm có tính cạnh tranh. Ngoài ra, chúng tôi cũng hoan nghênh hợp tác quốc tế OEM/ODM.  


 
  đầu khuôn ba tầng