Quốc tế Hồng Thái
Giới thiệu về chúng tôi
Thương hiệu công ty và triết
lý kinh doanh
Triển vọng tương lai
giấy chứng nhận
sản phẩm

Giới thiệu thiết bị

Thông tin mới nhất

Trụ sở nước ngoài

Vị trí công ty

Tư vấn trực tuyến 
ISO 9001 giấy chứng nhận
PATENT 388411 TAIWAN
PATENT 419672 TAIWAN
PATENT 1614381 CHINA
Chứng chỉ chất lượng sản phẩm giải thưởng chất lượng vàng Đải Loan
Chứng chỉ tiếng anh bằng sáng chế đầu khuôn gép màng ABA.
Đầu khuôn thổi bao bì và miệng khuôn đều được thiết kế xếp chồng từng lớp lên nhau.
2012 I-ta-li-a quốc tế nhà Minh huy chương vàng