Quốc tế Hồng Thái
sản phẩm

Giới thiệu thiết bị

Thông tin mới nhất

Trụ sở nước ngoài

Vị trí công ty

Tư vấn trực tuyến   
  No.D23-9, International Mould City, Kunshan City, Jiangsu Province  
  Điện thoại:0512-50122294
 
  FAX:0512-55199929
 
 

E-mail:kang6913@163.com

 
     

   
 

No. 55,New River Road,Xiao-Ben Community, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province

 
  Điện thoại:0769-82756449   
 
  FAX:0769-82750890  
 
 

E-mail:alj8888@163.com