Quốc tế Hồng Thái
sản phẩm
Một lớp LDPE IBC khuôn
Máy vi tính điỀu khiỂn dày
mỎng nhiỆt đỘ đẦu khuôn
ĐẦu khuôn điỀu chỈnh
chính xác
Đầu khuôn
Vòng gió,mâm hơi
Bệ xoay chuyển
Màng lọc thay lưới
Linh kiện,phụ tùng phối
hợp máy

Giới thiệu thiết bị

Thông tin mới nhất

Trụ sở nước ngoài

Vị trí công ty

Tư vấn trực tuyến


Một lớp LDPE IBC khuôn

  Một lớp LDPE IBC khuôn  

  Một lớp LDPE IBC khuôn
 
   
  Quy cách đầu khuôn: 100mm~160mm
( lấy kích thước đường kính trong nắp khuôn làm chuẩn)
 
 
 
  Điểm khống chế nhiệt độ: 2điểm
 
 
 
  Nguyên liệu thích hợp: LDPE